Sportplatz - Askania Bernburg

Platzbelegung ab 01.07.2019

Tag Mannschaft  Uhrzeit  Platz Kabine
Montag

G-Junioren Askania
E2-Junioren
DFB-Stützpunkt
1. Männer

16.30 - 18.00 Uhr
16.30 - 18.00 Uhr
16.30 - 18.00 Uhr
18:30 - 20:00 Uhr

Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Mittelplatz

Anbau 1
Anbau 2
Anbau 3
Kabine 1

Dienstag

D1-Junioren
C1-Junioren
1. Männer

17.00 - 18.30 Uhr
17.00 - 18.30 Uhr
18:30 - 20:00 Uhr

Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Mittelplatz

Anbau 3
Kabine 2
Kabine 1

Mittwoch

E2-Junioren
DFB-Stützpunkt
B-Junioren
A-Junioren
3. Männer

16.30 - 18.00 Uhr
16.30 - 18.00 Uhr
17.00 - 18.30 Uhr
18.00 - 19.30 Uhr
18.30 - 20.00 Uhr

Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Rasenplatz 2 o. Kunstrasen

Anbau 2
Anbau 3
Kabine 3
Anbau 1 + 2
Kabine 2

Donnerstag

D1-Junioren
C1-Junioren
A-Junioren
1. Männer

17:00 - 18:30 Uhr
17:00 - 18:30 Uhr
18:00 - 19:30 Uhr
18:30 - 20:00 Uhr

Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Mittelplatz

Anbau 3
Kabine 2
Kabine 3
Kabine 1

Freitag

B-Junioren
1. Männer

16:30 - 18:00 Uhr
17:30 - 19:00 Uhr

Rasenplatz 2 o. Kunstrasen
Mittelplatz

Kabine 3
Kabine 1

Samstag

     
Sonntag

     

 

Sportplatz - Einheit Bernburg

Platzbelegung  ab 01.07.2019

Tag Mannschaft  Uhrzeit  Platz  Kabine
Montag

G-Junioren Einheit
C2-Junioren
F-Junioren

16:30 - 18:00 Uhr
17:00 - 18:30 Uhr
17:30 - 18:30 Uhr

 

 

Dienstag

E1-Junioren
D1-Junioren
D3-Junioren

16:30 - 18:00 Uhr
17:00 - 18:30 Uhr
16:30 - 18:00 Uhr

   
Mittwoch

G-Junioren Einheit
D2-Junioren
D3-Junioren
C2-Junioren

16:30 - 18:00 Uhr
16:30 - 18:00 Uhr
16:30 - 18:00 Uhr
17:00 - 18:30 Uhr
   
Donnerstag F2-Junioren
D3-Junioren
16:30 - 18:00 Uhr
16:30 - 18:00 Uhr
   
Freitag E2-Junioren
D2-Junioren
D3-Junioren

16:30 - 18:00 Uhr
16:30 - 18:00 Uhr
16:30 - 18:00 Uhr

   
Samstag

 
     
Sonntag